Brands

Terms

1. Customer rights

1.1. Kliendil on õigus tellida tooteid temale sobival aadressil.
1.2. Kliendil on õigus tellida toode Jovely Naturals OÜ poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustega.
1.3. Kliendile saadetav toode peab olema komplektne ja korrektselt pakendatud.
1.4. Kliendil on õigus esitada kauba kohaletoimetamist ja tooteid puudutavaid pretensioone Jovely Naturals OÜ-le (Seebi 3, Tallinn, 11316, tel. 644 08 02 või e-post info@jovely.ee )
1.5. Kliendil on õigus loobuda tellimusest jättes arve tasumata. 7 päeva möödudes tasumata arve kustutatakse.
1.6. Kliendil on õigus taganeda tellimusest 14 päeva jooksul alates tellitud kauba kättesaamisest ning kaup müüjale oma kulul tagastada tingimusel, et tooted on kasutamata. Pärast kauba laekumist tagastab Jovely Naturals OÜ kauba eest tasutud summa (v.a transpordikulu) pangakontole millelt Klient makse teostas. Kaubast taganemise teade koos tellimuse numbriga saata info@jovely.ee

 
2. Customer obligations

2.1. Tellimuse vormistamisel on Klient kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr., krt. nr., postiindeks, linna/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress.
2.2. Juhul kui kauba saaja ja kauba eest maksja on erinevad, peab Klient mõlema kohta esitama punktis 2.1. fikseeritud andmed.
2.3. Juhul kui Kliendi esitatud andmed on vigased ja/või mitte täielikud ning ei vasta punktis 2.1. fikseeritule, ei garanteeri Jovely Naturals OÜ kauba nõuetekohast kohaletoimetamist.
2.4. Klient tasub tellimuse eest õigeaegselt. Vastasel juhul ei garanteeri Jovely Naturals OÜ toodete kohaletoimetamist kokkulepitud tingimustel.
2.5. Tellimuse vormistamisega kinnitab Klient, et on nõus antud kokkuleppes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.
 

3. Jovely Naturals OÜ rights and obligations

3.1. Jovely Naturals OÜ-l on õigus muuta toodete hindu, sortimenti ja tellimistingimusi.
3.2. Jovely Naturals OÜ-l on õigus teha muudatusi püsikliendiprogrammis.
3.3. Jovely Naturals OÜ ei vastuta ühegi kahju eest, mis tekkis toote kasutamisel, kui ei ole järgitud tootja antud soovitusi ja muid ohutusnõudeid või kui toodet kasutati pärast kasutustähtaja lõppemist.
3.4. Jovely Naturals OÜ kohustub Kliendini toimetama korrektsed ja komplektsed tooted.
3.5. Jovely Naturals OÜ kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Kliendi pretensioonid.
3.6. Jovely Naturals OÜ kohustub täitma tellimused alles pärast arve 100% laekumist Jovely Naturals OÜ arvelduskontole.
3.7. Jovely Naturals OÜ ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.